HRVATSKA NARODNA BANKA I NJEZINA ULOGA U ZAŠTITI POTROŠAČA

ažurirano 25. siječnja 2016.

Hrvatska narodna banka tijekom proteklih nekoliko godina znatno je unaprijedila pravni okvir i pojačala aktivnosti usmjerene na kvalitetniju zaštitu potrošača korisnika bankovnih i financijskih usluga, korisnika platnih usluga i imatelja elektroničkog novca. Tim aktivnostima nastoji se pridonijeti očuvanju i jačanju povjerenja u financijski sustav.

Upozorenje EBA-e vezano za korištenje virtualnih valuta 


Kreditne institucije i kreditne unije
1) Poslovi zaštite potrošača u nadležnosti Hrvatske narodne banke odnose se na potrošače koji su korisnici usluga kreditnih institucija koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (NN, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.).
Kreditne institucije (banke, štedne banke i stambene štedionice)
Obavijesti potrošača (fizičkih osoba korisnika bankovnih i/ili financijskih usluga)
2) Kreditne unije u Republici Hrvatskoj posluju na temelju Zakona o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006.). Uloga Hrvatske narodne banke u zaštiti članova kreditne unije odnosi se na nadzor nad primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/2009.).
Kreditne unije
Prigovori potrošača (fizičkih osoba korisnika usluga kreditnih unija)
3) Informacije za potrošače u vezi sa statusom sudužnika, jamca ili založnog dužnika
4) Informacija o načinu HNB-ova postupanja s prigovorima potrošača vezano za primjenu Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju
5) Mišljenje HNB-a vezano uz rok dostave propisane dokumentacije iz članka 19.e stavka 1 Zakona o potrošačkom kreditiranju
 
Platni promet
3.) Donošenjem novog Zakona o platnom prometu (NN, br. 133/2009.) i Zakona o elektroničkom novcu (NN, br. 139/2009.) Hrvatska narodna banka preuzima aktivniju ulogu u zaštiti korisnika platnih usluga i imatelja elektroničkog novca.
Pružatelji platnih usluga (kreditne institucije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac)
Pritužba korisnika platnih usluga (fizičke i pravne osobe)   
Izdavatelji elektroničkog novca (kreditne institucije, institucije za elektronički novac)
Pritužba imatelja elektroničkog novca (fizičke i pravne osobe)   
REFERENCIJE
REDOVNE PUBLIKACIJE
POVREMENE PUBLIKACIJE
DOKUMENTI EU
Propisi Europske unije vezane uz poslovanje kreditnih institucija
EUROPSKO TIJELO ZA BANKARSTVO
BAZELSKI ODBOR ZA SUPERVIZIJU BANAKA
Prijevodi odabranih materijala povezanih sa supervizijom banaka
MATERIJALI MMF-a
PROPISI I SMJERNICE